Priser for overnatting i Fyrmesterboligen

1 døgn kr 300,- pr pers.

Flere døgn: kr 300,- første døgn, kr 200 pr. påfølgende - pr.pers

7 døgn kr 1500,- pr pers

Hele huset reservert for mindre enn 6 personer kr 1800 pr døgn. (i disse koronatider har du huset helt for deg selv.

Kun 1 person til Feistein for overnatting kr 600,-

Transport t/r Feistein er inkl i pris ved overnatting.

Bruk av strømaggregat belastes med kr 25 pr time betales ved hjemreise.

Ha alltid en plan B når det gjelder besøk til Feistein,  da været og vind kan avgjøre om vi kan legge til kai på holmen.  Følg med på værmeldingen.

Oppgjør for overnatting og bruk av strømaggregat betales ved oppmøte.

Bankkonto: 3212.21.52307 oppgi kontakt informasjon på betaling.

Vi har fått Vips som kan benyttes ved innbetalinger; 703635
Husk å oppgi kontakt info ved betaling