Gamle fyrvokter boligen nærmest. Denne ble demontert plank for plank og fraktet til Haugesund (hvor det enda står) og satt sammen igjen.